Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grudziądzkiego do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Potwierdzenie złożenia dokumentów do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Grudziądzkiego (składanych w wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu) odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na prośbę obywatela. W tym celu należy wskazać na przedkładanym dokumencie adres e-mail oraz wyraźnie zaznaczyć, iż adres wskazany zostaje w celu przesłania potwierdzenia. Zarządzenie nr 2.2020 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniach Komunikat w sprawie ograniczenia obsługi interesantów Komunikat w sprawie otwarcia PINB w dniu 13-03-2020 Z  dniem 16 marca 2020 r. do odwołania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Powiatu Grudziądzkiego wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów. Obsługa interesantów odbywa się za pośrednictwem platformy e-Puap  (skrytka: 1hf5v7lf81) bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą telefoniczną (56) 45  14 433, tel./fax (56) 642 67 81. Interesanci w wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu (od Al. 23 Stycznia) mogą pobrać wnioski w formie papierowej oraz złożyć dokumenty (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30). Szanowni Państwo ! Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznej W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. BIP Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów. sluzba_logo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>